ក្រសួងការងារជូនដំណឹង ការលើកពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល ៤ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នាថ្ងៃទៅ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការពន្យារពេលឈប់សម្រាក ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីខ្មែរ ដល់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន រោងចក្រ ព្រមទាំងកម្មករនិយោជិតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នឹងសន្យាថានឹងសងថ្ងៃឈប់សម្រាក៥ថ្ងៃវិញ នៅពេលសមស្របណាមួយ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ៖