សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

(ភ្នំពេញ)៖ នៅបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅនៅមុនពេលការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឈានចូលមកដល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា តែងតែចេញសារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីបង្ហាញពីសមិទ្ធផលទាំងឡាយ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ និងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តដទៃទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ និងលើកម្ពុជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០នេះ បើទោះបីថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាឱ្យមានការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយ៉ាងណាក្តី តែសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅតែបន្តចេញសារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បង្ហាញនូវរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងបង្ហាញពីការងារជាច្រើនទៀត ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងជំរុញលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

ខាងក្រោមជាសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដែលទើបនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ៖